ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

To read this article in English please click here.


ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ දැන්වීම් පළ කිරීම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු මෙම ලිපියේ දැක්වේ.


වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම

ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැකි ආකාර දෙකකි:

ගුරුවරුන් විසින් පළ කරන ලද දැන්වීම් මඟින් ඔබට අවශ්‍ය පන්ති සොයා ගැනීමට (100% නොමිළේ)

හා

ඔබට අවශ්‍ය පන්ති පිළිබඳව ඔබේම දැන්වීම් පළ කිරීම මඟින් එම පන්ති සොයා ගැනීමට (100% නොමිළේ)

EduLanka.info වෙබ් අඩවිය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සියල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් නොමිළේ ලබා දෙන්නකි.

ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ වෙබ් අඩවියෙහි profile එකක් තිබීම පමණි (දැන්ම එකතු වන්න). ඔබගේ profile එක සාදාගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් මෙම ලිපියෙහි දැක්වේ.

දැන්වීම් ගැන හැඳින්වීමක්

ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය තුල පළ කරන දැන්වීම් “Classes Wanted” යන දැන්වීම් වර්ගයට අයත් වේ .

එම දැන්වීම් තුළින් ඔබට මෙහිදී සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග සඳහා වන පන්ති පිළිබඳව විමසීම් කළ හැක.

ඔබගේ දැන්වීමක් වෙබ් අඩවිය තුල සති දෙකක කාලයක් සක්‍රීයව පවතී.

එම දැන්වීම්වලට ඡායාරූප ඇතුලත් කිරීමට ඔබට හැකියාවක් නැත.

වෙබ් අඩවියෙහි profile එකක් සෑදූ වහාම ඔබට නොමිලේ සාමාජිකත්වය හිමිවේ. එමඟින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ සියලු විස්තර දැනගැනීමට මෙම ලිපිය කියවන්න.

තවද, ඔබගේ දැන්වීම වෙබ් අඩවියේ විවිධ ප්‍රදේශවල දර්ශනය කරනු ලැබේ; මුල් පිටුව, සෙවුම් පිටු සහ තනි දැන්වීම් පිටුව.

ඔබ බලාපොරොත්තු වූ පරිදි ගුරුවරයෙක් හෝ පන්තියක් සොයා ගත් පසුව, ඔබට ඔබගේ දැන්වීම Dashboard හි ‘My Ads’ තුළින් deactivate කළ හැක.

ඔබ විසින් පළ කරන ලද දැන්වීමක් තනි දැන්වීම් පිටුවෙහි පහත ආකාරයට දිස් වේ.


දැන්වීමක් පළ කරන්නේ කෙසේ ද?

Start

Post Ad‘ බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

Title

ඔබගේ දැන්වීමට අවශ්‍ය title එකක් යොදන්න. මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු වන වචන යොදාගන්න.

උදා: 2022 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණ පන්තියක් අවශ්‍යයි

මෙම කොටස අක්ෂර 100කට සීමා කළ යුතු වේ.

තවද, මෙහිදී ඉංග්‍රීසි අක්ෂර හා වචන පමණක් යොදා ගැනීම වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් search කිරීමේදී වඩාත් සුදුසු වේ.

Category

පහත ආකාරයට category එක තෝරාගන්න: A/L Classes Wanted හෝ O/L Classes Wanted

ඒ මත ඔබට අදාළ වන subcategory එකද තෝරාගත යුතුය.

A/L Classes Wanted (subcategory 5 කි):

Arts Classes Wanted

Commerce Classes Wanted

Maths & Bio Classes Wanted

Tech Classes Wanted

General English Classes Wanted

O/L Classes Wanted (subcategory නොමැත)

සාමන්‍ය පෙළ පන්ති වලට අදාළ දැන්වීම් සියල්ල එක් කාණ්ඩයක් යටතේ පළ කෙරේ.

User Information

ඔබගේ විස්තර මෙම කොටසට ඇතුළත් කරන්න.

Name – ඔබගේ සම්පූර්ණ නම සඳහන් කරන්න

Mobile Number – ජංගම දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න (නිවැරදි දැයි නැවත බලන්න)

District – ඔබට අවශ්‍ය පන්ති සඳහා අදාළ වන දිස්ත්‍රික්කය දක්වන්න. පන්තිය online විය යුතු නම් ONLINE යන්න select කරන්න.

Address – ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නිවසට පැමිණෙන ගුරුවරයෙක් නම්, මෙම කොටස වඩා වැදගත් වේ. ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගැනීමට මෙහි නගරය පමණක් දැක්වීම ප්‍රමාණවත් වේ.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ Online පන්ති නම්– District යටතේ ONLINE යන්න select කරන්න.

Ad Description

ඔබට අවශ්‍ය පන්ති පිලිබඳ සියලු විස්තර මෙම කොටසට ඇතුලත් කරන්න. මේ සඳහා ඔබට පහත සඳහන් දෑ සලකා බැලිය හැකිය:

  • අදාළ විෂයෙහි ඔබට ඇති ගැටළුකාරී සිද්ධාන්ත
  • ඔබට මෙම පන්තිය මඟින් ඉටු කරගැනීමට අවශ්‍ය වන අරමුණු
  • ඔබ විෂය නිර්දේශයේ ආවරණය කර ඇති කොටස් හා මෙතෙක් ලබා ඇති ලකුණු මට්ටම
  • සහ ඔබට සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනත් ඕනෑම කරුණක් මෙයට ඇතුලත් කළ හැක!

මෙම කොටසෙහි විස්තර කිරීම් සඳහා සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකම භාවිතා කළ හැකිය.

Edit page එකේ description එක පහත ආකරයට පෙනෙනු ඇත:

ඉහත දැක්වෙන edit page එකේ bullet points දැකිය නොහැකි වුවද, ඒවා ඔබගේ දැන්වීම මත හොඳින් පෙන්වනු ලබයි. අවශ්‍ය නම් මෙම sample එක බලන්න.

Type of Ad

මෙම කොටසට “Class Needed” යන්න select කරන්න.

ඒ මඟින් ඔබගේ දැන්වීම සමඟ පහත දක්වන ලෙසට tag එකක් පෙන්වනු ලබයි.

Subject

ඔබට පන්ති අවශ්‍ය වන විෂය මෙහි සඳහන් කරන්න. මෙම කොටසෙහි ඔබ පෙනී සිටින විභාගය හෝ විභාග වර්ෂය සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එය මීලඟ කොටසට ඇතුලත් කළ හැක.

Exam & Year

ඔබ පෙනී සිටින විභාගය සහ විභාග වර්ෂය මෙහි සඳහන් කරන්න.

Medium

ඔබට පන්ති අවශ්‍ය වන මාධ්‍ය තෝරන්න.

Online Classes

මෙම කොටසට ඔබට අවශ්‍ය පරිදි එක් තේරීමක් කළ හැක:

Yes, Online class only – පන්තිය අනිවාර්යයෙන්ම online විය යුතුය

Online class is also OK – පන්තිය online වූවාට ගැටළුවක් නැත

No – කිසිදු හේතුවක් මත පන්තිය online විය නොහැක

Type of Class

ඔබ සම්බන්ධ වීමට කැමත්තක් දක්වන සියළු පන්ති ආකාර මෙම කොටසෙහි ලකුණු කරන්න.

මෙහිදී ඔබට තේරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් තිබිය හැක.

Size of Class

ඔබට අවශ්‍ය individual class ද නැතිනම් group class ද යන්න මෙහි සඳහන් කරන්න.

මෙහිදී ද ඔබට තේරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් කිරීමට අවස්ථාව ඇත. (ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ mass class එකක් නම්, 50+ යන්න select කරන්න)

Teacher’s Age

මෙම කොටසෙහි ඔබ බලාපොරොත්තු වන ගුරුවරයාගේ වයස් කාණ්ඩය සඳහන් කළ හැක.

ඔබට තේරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් කිරීමට අවස්ථාව ඇත.

Teacher’s Gender

ඔබ හෝ ඔබගේ දෙමවුපියන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ යන එක් පාර්ශවයක ගුරුවරයෙක් පමණක් නම්, මෙම කොටසෙහි ඒ බව සඳහන් කරන්න.

ඔබට මෙය ගැටළුවක් නොවේ නම්, Either යන්න තෝරන්න.

Teacher’s Education Level

ගුරුවරයා පිළිබඳව ශිෂ්‍යයන්ගේ තේරීම විවිධාකාර වේ. ඇතැමෙක් වෘතීය ගුරුවරුන් සොයන අතර තවත් සමහරෙක් තරුණ විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වයි.

මෙම කොටසට ඔබගේ කැමැත්ත අනුව තේරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් කළ හැක.

Expecting University Admission – තම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින

Current University Student – දැනට විශ්ව විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබන

University Graduate – විශ්ව විද්‍යාල උපාධිය සම්පූර්ණ කළ

Postgraduate Qualification – විශ්ව විද්‍යාල උපාධියට අමතරව පශ්චාත් උපාධි සුදුකම් ( MSc, PhD යනාදී) ලැබූ

School Teacher?

Yes අනිවාර්යයෙන් පාසල් ගුරුවරයෙක් විය යුතුය

No – පාසල් ගුරුවරයෙක් වීම අනිවාර්ය නැත

Paper Marking Panel Experience?

Yes – අනිවාර්යයෙන් උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයෙක් ලෙස අත්දැකීම් තිබිය යුතු වේ

No – උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයෙක් ලෙස අත්දැකීම් තිබීම අනිවාර්ය නොවේ


Student Profile

අන්තර්ජාලය සහ වෙබ් අඩවිය භාවිතයේදී සෑම විටකදීම ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කරන්න. එබැවින් ඔබගේ ගිණුමට profile photo එකක් අවශ්‍ය නොවන බව අපගේ මතයයි.

ඔබේ profile එක update කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගැනීමට මෙම ලිපිය කියවන්න.


Featured Ads ද? Bump Ads ද? දැන්වීම් පැකේජයක් මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ

මෙම දැන්වීම් වර්ග ලබා ගැනීමට ගෙවීම් සිදු කළ යුතු අතර එම නිසා බොහෝ වශයෙන් ගුරුවරයන්ගේ භාවිතය සඳහා පවතී.

මෙම වෙබ් අඩවියේ සේවාවන් ශිෂ්‍යයන්ට නොමිලේ ලබා දෙන බැවින් දැන්වීම් පැකේජ මිළදී ගැනීමට අවශ්‍ය නැත.


ඔබේ දැන්වීම submit කිරීම

ඉහත දැක්වූ ආකාරයට සියලු තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් පසුව ඔබට දැන්වීම submit කළ හැක.

මෙයට User Information කොටසේ අවසානයේ ඇති Submit බොත්තම click කරන්න.

ඔබට අනිවාර්ය කොටසක් කෙසේ හෝ මඟහැරී ඇත්නම් පහත පෙන්වන ආකාරයට ඒ පිළිබඳව දන්වනු ලැබේ:

ඔබගේ දැන්වීම සාර්ථකව submit කළ පසු මේ ආකාරයට එය පෙන්වනු ලබයි:


දැන්වීම් review හා publish කිරීම

ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම දැන්වීම් publish කිරීමට පෙර අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් review කරනු ලැබේ.

මේ සඳහා සාමාන්‍ය වශයෙන් පැය 24ක කාලයක් ගත වන අතර උපරිම පැය 48ක කාලයක් ගත විය හැක.

ඔබේ දැන්වීම publish කළ විට, අපි ඒ පිළිබඳව ඔබට email මඟින් දැනුම් දෙන්නෙමු.


ප්‍රතික්ෂේප කළ දැන්වීම්

සමහර අවස්ථාවන් වලදී දැන්වීම් ප්‍රතික්ශේප විය හැක.

යම්කිසි හේතුවක් මත ඔබගේ දැන්වීම ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත්, ඊට හේතු වූ කරුණු සහ ඒ සඳහා කළ යුතු දේ අපගේ කණ්ඩායම ඔබට දන්වනු ඇත.

එම ගැටළු නිවැරදි කළ පසු ඔබට දැන්වීම නැවත submit කළ හැක. සියලු දේ නිසි පරිදි ඇත්නම් ඔබගේ දැන්වීම වෙබ් අඩවියේ publish කරනු ලැබේ.

Profile එක සාදාගන්න: දැන්ම Register වන්න!

දැනටමත් register වී තිබේද? ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න!

leave your comment

Top