ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි දැන්වීම් පළ කිරීමට කැමති ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය සියලු විස්තර මෙම ලිපියෙහි දැක්වේ. ...

EduLanka.info හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? – සම්පූර්ණ profile එකක් සාදාගන්න

EduLanka.info හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? – සම්පූර්ණ profile එකක් සාදාගන්න

To read this article in English, click here. පහත සඳහන් පියවර අනුපිළිවෙලින් අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබට EduLanka.info වෙත ලියාපදිංචි (Signup) වී සම්පූර්ණ profile එකක් සකස් කරගත හැක. 1: නොමිලේ ගිණුමක් සඳහා ලි...

EduLanka.info හි දැන්වීම් පළ කරන්නේ කෙසේද?

EduLanka.info හි දැන්වීම් පළ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ ගුරුවරයෙක් නම්, ඔබේ ඉගැන්වීමේ සේවාවන් සිසුන්ට ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් නම්, ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ අවශ්‍යතාවය පළ කළ හැකිය. To read this article in English, click here. පියවර 1: වෙ...

නොමිළේ සාමජිකත්වය සමඟ ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද – EduLanka.info

නොමිළේ සාමජිකත්වය සමඟ ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද – EduLanka.info

To read this article in English click here. ඔබ දැන් EduLanka.info හි සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත. වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! සාමාජිකත්වය නොමිලේ වන අතර එමගින් ඔබට පහත ප්‍රතිලාභ හිමිවේ: අසීමිත...

Featured Ad එකක් යනු කුමක්ද?

Featured Ad එකක් යනු කුමක්ද?

To read this article in English, click here. Featured Ad එකක් ලෙස හැදින්වෙන්නේ ප්‍රවර්ධනය කරන ලද දැන්වීමක් වන අතර එය EduLanka.info වෙබ් අඩවිය පුරා සිසුන්ගේ විශේෂ අවධානය දිනා ගනී. මෙම අංගය භාවිතා කළ යු...

Bump Up දැන්වීමක් යනු කුමක්ද?

Bump Up දැන්වීමක් යනු කුමක්ද?

To read this article in English, click here. Bump Up Ad යනු ප්‍රවර්ධනය කරන ලද දැන්වීමක් වන අතර එය EduLanka.info වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ ඉහළටම තල්ලු කරනු ලැබේ. ඔබට මේ ආකාරයට ඔබේ පැරණි දැන්වීම් ...

EduLanka.info හි Banner Ad මිලට ගැනීම

EduLanka.info හි Banner Ad මිලට ගැනීම

To read this article in English, please click here. Banner දැන්වීමක් මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි? මෙම වෙබ් අඩවියෙහි Banner දැන්වීමක් මිලදී ගැනීම මඟින් ඔබට, දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට ඔබගේ දැන්වීම ප්‍රචාරය කිරීමටත් ඒ...

විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

To read this article in English, click here. අලුතින් දැන්වීමක් පළ කරන විට අවශ්‍ය වන Simpla Ads ලබා ගත හැකි වන්නේ Standard Packs මඟින් පමණි. Booster Packs වල අඩංගු වන්නේ ඔබට අවශ්‍ය වන අමතර Featured Ads...

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

To read this article in English please click here. ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ දැන්වීම් පළ කිරීම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු මෙම ලිපියේ දැක්වේ. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම දැන්වීම් ගැන හැඳින්වීමක් ද...

Top